اعلام زمان و فرمت مقالات ارسالی۴ مهر ۱۳۹۵

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات، فرمت مقالات و زمان ارسال از طرف کمیته علمی به نویسندگان محترم اعلام می گردد.

از کلیه نویسندگانی که خلاصه مقالات آنها پذیرفته شده است، خواهشمندیم مقالات کامل خود را جهت داوری نهایی، طبق فرمت اعلام شده از طرف کمیته علمی حداکثر تا اول آذرماه ۱۳۹۵، از طریق پنل کاربری خود ارسال نمایند.

Guideline for Paper preparation