مدیرعامل بیمه نوین/ در اقتصاد مبتنی بر خدمات باید سریع تر از رقیب ارزش از دید مشتری را شناخت۱۷ شهریور ۱۳۹۵

مدیرعامل بیمه نوین/ در اقتصاد مبتنی بر خدمات باید سریع تر از رقیب ارزش از دید مشتری را شناخت

به گزارش دبیرخانه  کنفرانس ملی طراحی خدمات از  روابط عمومی بیمه نوین، حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین در جمع رؤسای شعب و مدیران ستادی شرکت با اعلام این مطلب افزود: سال گذشته چرخه اقتصاد کُند و فضای کسب و کار نامساعد بود اما اتخاذ استراتژی اثربخش باید بتواند در چنین فضایی به ایجاد مزیت رقابتی و شایستگی متمایز کننده منجر شود که این امر تنها با تلاش مضاعف و تفکر سازنده محقق می شود.

وی ادامه داد: سیستم خلّاق از خاصیت خودنظمی برخوردار است. زمانی که بازار و فضای کسب و کار دچار بی نظمی می شود، باید توان خودسازماندهی برای حفظ تعادل و پویایی در سازمان وجود داشته باشد.

کریم خان زند از آموزش، نظم و حرکت به عنوان سه عنصر مؤثر در تحول سازمانی یاد کرد و گفت: سازمان ما امروز بیش از هر مسئله ای نیازمند آموزش، نظم و تحرک سازمانی است. این سه عنصر به ما کمک می کند تا اطلاعات بیرونی را با عملیات درون سازمان خود هماهنگ کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: کارکنان پل ارتباطی سازمان و مشتریان هستند. در شرکت بیمه نوین مقصود از کارکنان تمام لایه های مدیریتی، کارشناسی و نمایندگان شرکت است. فراموش نکنیم تحقق حقوق مشتریان از شناخت و حفظ حقوق کارکنان آغاز می شود و تعامل با همکاران بر کیفیت ارائه خدمات مؤثر است.

مدیرعامل بیمه نوین در پایان خاطرنشان کرد: تعامل سازنده مبنای موج مثبت در سازمان خواهد شد. این تعامل باید ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف با هدف حل مسائل و بهبود در عملکرد هدایت کند.