نژده هوانسیان

استراتژیست دیزاین، برند و نوآوری

مدرس دانشگاه های تهران و هنر

دانش‌آموخته‌ی «مدیریت دیزاین» از دانشگاه برونل لندن