حسن سیرانی

 

مدیرعامل شرکت لیندو

موسس فروشگاه­های زنجیره­ای ماتیلوس

مدیرعامل سابق شرکت فیروز