امید اسماعیلی مکرم

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی

مدیر طراحی استودیو طرح و ایده آوام