درباره کنفرانس

کنفرانس طراحی خدمات سعی دارد محیطی علمی و تعاملی ایجاد نماید تا این رشته با بحث و تبادل نظر متخصصانش با پیاده‌سازی‌های بومی، ایجاد مبانی علمی و بومی شده بر مبنای نیازهای فرهنگی و اجتماعی ایران، امکان عرضه در داخل کشور را بیابد. به عبارت دیگر، کنفرانس طراحی خدمات رسالت خود را تسهیل روند تعامل برای ورود علمی، بومی‌سازی و پیاده‌سازی دانش طراحی خدمات در کشور می‌داند.

اطلاعات بیشتر...

سخنرانان همایش